Svet-Stranek.cz
Dovolená 21.10. - 31.10. 2021
PŮJČOVNA ČISTÍCÍCH STROJŮ

Plné znění nájemní smlouvy:Dovolená 21.10. - 31.10. 2021

Plné znění nájemní smlouvy

Podmínky nájemní smlouvy
1) Pronajímatel přenechává nájemci předmět nájmu k dočasnému užívání a nájemce se zavazuje zaplatit nájemné.
Cena za nájem je hrazena v hotovosti při převzetí předmětu nájmu. Předmět nájmu bude řádně překontrolován oběma stranami v místě předání. Pronajímatel je povinen seznámit nájemce s obsluhou a údržbou zařízení. Nájemce se zavazuje vrátit předmět nájmu včas a na dohodnutém místě vrácení. Nájemce se zavazuje, že předmět nájmu vrátí nepoškozený, ve stavu, ve kterém jej převzal s ohledem na běžné opotřebení. Předmět nájmu bude při převzetí překontrolován oběma stranami.
2) Nájemce se zavazuje předmět nájmu pečlivě ochraňovat a zajišťovat proti jeho krádeži či poškození.
3) Nájemce zodpovídá i za škody způsobené třetími osobami, kterým k předmětu nájmu umožnil přístup ať již vědomě nebo z nedbalosti. V případě odcizení předmětu nájmu nahlásí toto neprodleně pronajímateli.
4) Při poškození předmětu nájmu hradí nájemce opravu. Oprava předmětu nájmu bude provedena v autorizovaném značkovém servisu.
5) Při úplném zničení, ztrátě nebo odcizení předmětu nájmu se nájemce zavazuje pronajímateli zaplatit částku, odpovídající ceně nového předmětu nájmu, ve výši 15.000,- Kč (Karcher Puzzi 100), 25.000,- Kč ( Karcher DE 4002), která je splatná do deseti dnů ode dne předpokládaného vrácení. Dostane-li se nájemce do prodlení s uhrazením této částky, bude povinen zaplatit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den svého prodlení až do zaplacení.

6) Je-li předmět nájmu vrácen po uplynutí sjednané doby, je nájemce povinen platit pronajímateli nájemné až do vrácení věci a dále smluvní pokutu ve výši 100,- Kč za každý den prodlení s vrácením předmětu nájmu. Pokud prodlení s vrácením předmětu nájmu přesáhne dobu 5-ti pracovních dnů, s okamžitou platností zaniká smlouva o zapůjčení a nevrácení předmětu nájmu se považuje za odcizení. Bude ihned podáno trestní oznámení na osobu nájemce, pro podezření z podvodu a neoprávněného užívání cizí věci.

parní profi čistič Karcher DE 4002

parní profi čistič Karcher DE 4002

parní čistič, čistí okna, pevné podlahy, oživí barvy vašeho koberce, důkladně vyčistí vaši koupelnu a toaletu. Pára o teplotě 140st.C zničí všechny bakterie a roztoče.

Cena: 350,-
zpět na seznam zboží«
návštěvníků stránky
celkem84 298
tento týden143
dnes1